Consultmeisters

W ramach swoich usług, od 2018 r. prowadzimy także kompleksową działalność księgową.  Posiadamy ofertę dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

AdobeStock_203752102

Klientom indywidualnym, zatrudnionym na terenie Niemiec oferujemy:

 • rozliczanie podatku z Niemiec,
 • zmiana klasy podatkowej,
 • pomoc w uzyskaniu świadczeń rodzinnych takich jak Kindergeld, Elterngeld,
 • usługi dodatkowe np. interwencje w niemieckich urzędach tj. kontakt telefoniczny oraz mailowy z urzędami, tworzenie pism wyjaśniających, interpretacja dokumentacji otrzymywanej z zagranicznych urzędów,
 • oferta dla klientów biznesowych.

Ofertę biznesową kierujemy w szczególności do:

 • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bądź działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, spółek prawa handlowego, do których należą spółka jawna, spółka komandytowa oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakres naszych usług księgowych oraz kadrowo-płacowych obejmuje:

 • Księga rachunkowa – pełna księgowość,
 • prowadzenie księgi handlowej (rachunkowej),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • sporządzanie i składanie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych (CIT-8, PIT-36, PIT-36L, 37),
 • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (CIT-2 lub PIT-5) w trakcie roku,
 • dla podmiotów rozpoczynających działalność – opracowanie polityki rachunkowości wraz z utworzeniem planu kont,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D,
 • sporządzanie informacji VAT-UE.

W ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów (księgowości uproszczonej):

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rozliczeń stanów należności i zobowiązań,
 • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5) w trakcie roku,
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L,37,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
 • sporządzanie informacji VAT-UE.

Oferujemy również obsługę płacową pracowników, która obejmuje:

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie rachunków do umów zleceń,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich,
 • wyliczanie należnego ekwiwalentu za urlop,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4,
 • wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie do ZUS,
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach (PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R,
 • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i członków ich rodzin.

W ramach obsługi kadrowej pracowników oferujemy:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie projektów umów o pracę, umów zleceń,
 • kontrola terminów okresowych badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń BHP,
 • ewidencja urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego,
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.

Kompleksowość świadczonych usług, wiedza, nowoczesne systemy informatyczne, wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalna obsługa marek własnych pozwalają zabezpieczyć interesy naszych klientów i dostarczać rozwiązania na najwyższym poziomie.

  Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą,
  zostaw swoje dane - skontaktujemy się z Tobą

  * - pole wymagane

  Prowadzenie agencji pracy to nie jedyny obszar naszej działalności. Zajmujemy się także rolnictwem, księgowością oraz transportem.

  Agencja pracy

  • melkmeisters
  • schweinmeisters
  • cleanmeisters
  • textilmeisters
  • packmeisters

  Rolnictwo

  • fruitmeisters
  • agrimeisters
  • biomeisters

  Księgowość

  • consultmeisters

  Transport

  • transmeisters